Learn Tagalog for Beginners Easily & in Your Car! Vocabulary Edition! Contains over 1500 Tagalog Language Words & Phrases!: Best Language Lessons. Perfect for Travel! Level 1 (Unabridged) - Immersion Language Audiobooks

Learn Tagalog for Beginners Easily & in Your Car! Vocabulary Edition! Contains over 1500 Tagalog Language Words & Phrases!: Best Language Lessons. Perfect for Travel! Level 1 (Unabridged)

By Immersion Language Audiobooks

  • Release Date: 2020-03-16
  • Genre: Languages
  • © 2020 Immersion Language Audiobooks

Play Sample / Preview

Title Writer
1
Learn Tagalog for Beginners Easily & in Immersion Language Audiobooks

Summary : Learn Tagalog for Beginners Easily & in Your Car! Vocabulary Edition! Contains over 1500 Tagalog Language Words & Phrases!: Best Language Lessons. Perfect for Travel! Level 1 (Unabridged)

If you have always wanted to learn the Tagalog language but have no time, keep reading! 

Tagalog is a beautiful language that is spoken by millions around the world! It is hard to find time to learn a new language, however! Language courses at schools and colleges are routine and boring! 

Learn Tagalog for Beginners Easily & in Your Car is perfect for people who have no other time to learn a new language! It contains over 1,500 common Tagalog vocabulary phrases and words that will help you in everyday life and travel! Each word is pronounced slowly and multiple times so that you can really learn the correct pronunciation! Each word's equivalent English translation is also provided! 

The book is broken up into the following categories! 
Numbers/Mga Numero Times/Mga Panahon Colors/Mga Kulay Months/Mga Buwan Seasons/Mga Kapanahunan Days of the Week/Mga Araw ng Isang Linggo Food/Pagkain Animals/Mga Hayop Jobs/Mga Trabaho Clothes/Mga Damit Family Relationships/Relasyong Pampamilya Household Items/Mga Gamit sa Bahay At the restaurant/Sa Restaurant The Human Body/Ang Katawan ng Tao Weather/Lagay ng Panahon School/Education/Paaralan/Edukasyon Travel/Paglalakbay Stores/Mga Tindahan The Beach/Ang Baybay Dagat Feelings/Pakiramdam Shapes/Mga Hugis Transportation/Transportasyon Sports/Palakasan Weights/Measures/Mga Timbang/Sukat Countries/Mga Bansa Tools/Mga Kasangkapan The Car/Ang Kotse In The City/Sa Lungsod Business/Negosyo Geography and Landscapes/Heograpiya at Tanawin Describing People/Paglalarawan ng mga Tao Religion/Relihiyon Outdoors/Labas Adverbs/Mga Pang-Abay Adjectives/Mga Pang-uri Accessories/Mga Aksesorya Geography/Heograpiya Verbs/Mga Pandiwa Basic Phrases/Mga Pangunahing Parirala Directions and Comparisons/Mga Direksyon at Paghahambing Entertainment/Aliwan Holidays and Celebrations/Mga Kapistahan at Mga Pagdiriwang Internet/Internet Medical Terms/Mga Terminong Pang Medikal US Cities/Mga Lungsod ng EU European Cities/Mga Lungsod ng Europa Nationalities/Mga Nasyonalidad Parts of the world/Mga Bahagi ng Mundo Much, much more!
Immersion Language Audiobooks has helped thousands of people learn a new language - be one of them today!

(Tags : Learn Tagalog for Beginners Easily & in Your Car! Vocabulary Edition! Contains over 1500 Tagalog Language Words & Phrases!: Best Language Lessons. Perfect for Travel! Level 1 (Unabridged) Immersion Language Audiobooks Audiobook, Immersion Language Audiobooks Audio CD )